Hälsa - Miljö - Valfrihet

Hälsoupplysningens Vision


Hälsoupplysningen ska bli en kunskapsbank och plattform som syftar till att utgöra ett alternativ till den konventionella information som mestadels sprids både genom traditionella informationskanaler och media. Genom att sprida information och kunskap som i dagsläget inte når den större allmänheten skapas förutsättningarna för en öppen dialog kring vår hälsa, miljö och samhälle.

Mer information kommer snart. Kontakta oss via mail så länge:
info@halsoupplysningen.se