Valfrihet

Vilka rättigheter har vi egentligen som medborgare när det kommer till den egna hälsan, och vilket inflytande har vi när det gäller medbestämmande i sjukvården? Vem är det som kommer med rekommendationer och på vilka grunder vilar oftast dessa riktlinjer? Frågor om den demokratiska delaktigheten i den egna hälsan och närmiljön är högst aktuella och relevanta.

valfrihet-underrubrik-1
valfrihet-underrubrik-2
valfrihet-underrubrik-3
valfrihet-underrubrik-4
valfrihet-underrubrik-5
valfrihet-underrubrik-6