Miljö

Människors hälsa är beroende av en god miljö, och det är därför ytterst viktigt att lyfta hur denna påverkas av vår livstil och våra val, och vad vi kan göra för att påverka både vår natur i stort och vår omedelbara hem- och närmiljö. En ren omgivning utan kemikalier och föroreningar stärker allt levande på jorden och bidrar till ökad livskvalitet. Hur vi ser på och behandlar miljön kommer vara ett av de viktigaste fokusområdena för mänskligheten under kommande årtionden, och vilka val vi gör kommer vara avgörande för hur denna framtid kommer se ut.

miljo-underrubrik-1
miljo-underrubrik-2
miljo-underrubrik-3
miljo-underrubrik-4
miljo-underrubrik-5
miljo-underrubrik-6
miljo-underrubrik-7
miljo-underrubrik-8
miljo-underrubrik-9
miljo-underrubrik-10
miljo-underrubrik-11