HÄLSA

Vad är egentligen hälsa och hur ser vi på hälsa idag? Hur sjukvården definierar och ser på hälsa, sjukvård och friskvård är avgörande för hur de samhälleliga strukturerna utformas. Med en ökad medvetenhet kan människor använda sin fria vilja, potential och rätt till självbestämmande för att i större utsträckning skapa och upprätthålla en god hälsa genom att ta informerade, medvetna beslut.

halsa-underrubrik-1
halsa-underrubrik-2
halsa-underrubrik-3
halsa-underrubrik-4
halsa-underrubrik-5
halsa-underrubrik-6
halsa-underrubrik-7
halsa-underrubrik-8
halsa-underrubrik-9
halsa-underrubrik-10
halsa-underrubrik-11
halsa-underrubrik-12
halsa-underrubrik-13
halsa-underrubrik-14